Over ons

LandschappenNL (voorheen De12Landschappen) faciliteert streekfondsen in alle provincies van Nederland, in samenwerking met Nationaal Groenfonds. In 2009 hebben De12Landschappen en de Rabobank gezamenlijk het initiatief genomen het fenomeen streekfonds te promoten, en daarbij het instrument Streekrekening waar mogelijk in te zetten.
 

Samenwerkingsverband LandschappenNL
LandschappenNL is ontstaan door het samengaan van De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland. Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

De provinciale Landschappen en de stichtingen Landschapsbeheer zetten zich in voor natuur, landschap en erfgoed in hun provincie. De provinciale Landschappen van oudsher door het aankopen en beheren van natuurgebieden en erfgoed, maar óók door lobby, belangenbehartiging en het aangaan van samenwerkingen met andere partijen. Samenwerking ten behoeve van het herstellen en behouden van een mooi cultuurlandschap is belangrijk, omdat er zoveel belangen spelen in een gebied. Een streekfonds kan een middel zijn om bewoners en belanghebbenden in een gebied te verbinden met het landschap, en om geld te genereren voor het mooier maken en onderhouden van dit landschap.

Rabobank
Ook Rabobanken vinden het belangrijk dat het platteland –en daarmee verbonden het landschap- mooi en leefbaar blijft. Dat boeren een goed bedrijf kunnen runnen, en dat bewoners er prettig wonen. Daarom heeft de Rabobank in 2009 de Streekrekening geïntroduceerd.

Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds, opgericht door Rijk en provincies, bevordert de ontwikkeling van natuur en landschap in Nederland en is de dragende kracht van de financiering daarvan.